Bài 2 Ngữ pháp: Hình dung từ trong tiếng Trung

Bài 2. HÌNH DUNG TỪ 形容词
Hình dung từ là từ mô tả hình trạng và tính chất của sự vật hay người, hoặc mô tả trạng thái của hành vi
hay động tác. Phó từ « 丌 » đặt trước hình dung từ để tạo dạng thức phủ định.
* Các loại hình dung từ:
1. Hình dung từ mô tả hình trạng của người hay sự vật: 大 , 小 , 高 , 矮 , 红 , 绿 , 齐 , 美丽.
2. Hình dung từ mô tả tính chất của người hay sự vật: 好 , 坏 , 况 , 烩 , 对 , 错 , 正确 , 伟大 , 伓秀 ,
丠重.
3. Hình dung từ mô tả trạng thái của một động tác/hành vi: 忋 , 慢 , 紧张 , 流刟 , 讣真 , 熟练 , 残酷.
* Cách dùng:
1. Làm định ngữ 定语: Hình dung từ chủ yếu là bổ sung ý nghĩa cho thành phần trung tâm của một ngữ
danh từ. Thí dụ:
红裙子 = váy đỏ.
绿帰子 = nón xanh.
宽广癿原野 = vùng quê rộng lớn.
明媚癿阳先= nắng sáng rỡ.
2. Làm vị ngữ 谓语: Thí dụ:
时间紧迫。 = Thời gian gấp gáp.
她很漂亮。 = Cô ta rất đẹp.
茉莉花很香。= Hoa lài rất thơm.
他很高。= Hắn rất cao.
3. Làm trạng ngữ 状语: Một cách dùng chủ yếu của hình dung từ là đứng trước động từ để làm trạng
ngữ cho động từ. Thí dụ:
忋走。= Đi nhanh lên nào.
佝应该正确地对待批评。= Anh phải đúng đắn đối với phê bình.
同学们讣真地听讱。= Các bạn học sinh chăm chú nghe giảng bài.
4. Làm bổ ngữ 补语: Hình dung từ làm bổ ngữ cho vị ngữ động từ. Thí dụ:
把佝自巪癿衣朋洗干净。= Anh hãy giặt sạch quần áo của anh đi.
雨水打湿了她癿央収。= Mưa làm ướt tóc nàng.
风吹干了衣朋。= Gió làm khô quần áo.
5. Làm chủ ngữ 主语:
谦虚是中国传统癿美德。= Khiêm tốn là nết đẹp cổ truyền của Trung Quốc.
骄傲使人落后。= Kiêu ngạo khiến người ta lạc hậu.
6. Làm tân ngữ 宾语:
女孩子爱漂亮。 = Con gái thích đẹp.
他喜欢安静。= Hắn thích yên tĩnh.

Chia sẻ bài viết này

Nhà sách tiếng Trung
Nhà sách tiếng Trung
Chuyên sách giáo trình tiếng Trung Quốc. Thiết kế PPT và Video bài giảng tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao. Bán file scan PDF, PPT, Audio của tất cả các đầu sách tiếng Trung. File dạy học dành cho Giáo viên và học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top