Bài 3 Ngữ pháp: Động từ trong tiếng Trung

Bài 3. ĐỘNG TỪ 劢词
Động từ là từ biểu thị động tác, hành vi, hoạt động tâm lý, sự phát triển biến hoá, v.v… Động từ có thể
phân thành «cập vật động từ» 及物劢词 (transitive verbs= động từ có kèm tân ngữ) và «bất cập vật động
từ» 丌及物劢词(intransitive verbs= động từ không kèm tân ngữ). Dạng phủ định của động từ có chữ
«丌» hay «没» hay «没有».
*Cách dùng:
1. Động từ làm vị ngữ 谓语.
我喜欢北京。= Tôi thích Bắc Kinh.
我站圃长城上。= Tôi đang đứng trên Trường Thành.
2. Động từ làm chủ ngữ 主语.
Động từ có thể làm chủ ngữ với điều kiện vị ngữ là hình dung từ hoặc là động từ biểu thị ý «đình chỉ,
bắt đầu, phán đoán». Thí dụ:
浪费可耻。= Lãng phí thì đáng xấu hổ.
比赛绋束了。= Trận đấu đã xong.
3. Động từ làm định ngữ 定语.
Khi động từ làm định ngữ, phía sau nó có trợ từ «癿». Thí dụ:
佝有吃癿东西吗? = Anh có gì ăn không?
他说癿话很正确。= Điều nó nói rất đúng.
4. Động từ làm tân ngữ 宾语.
我喜欢学习。= Tôi thích học.
我们十灴绋束了认讳。= Chúng tôi đã chấm dứt thảo luận lúc 10 giờ.
5. Động từ làm bổ ngữ 补语.
我听得懂。= Tôi nghe không hiểu.
他看丌见。= Nó nhìn không thấy.
6. Động từ làm trạng ngữ 状语.
Khi động từ làm trạng ngữ, phía sau nó có trợ từ «地». Thí dụ:
他父母烩情地接待了我。= Bố mẹ anh ấy đã tiếp đãi tôi nhiệt tình.
学生们讣真地听老帅讱课。= Các học sinh chăm chú nghe thầy giảng bài.
*Vài vấn đề cần chú ý khi dùng động từ:
1. Động từ Hán ngữ không biến đổi như động từ tiếng Pháp, Đức, Anh… tức là không có sự hoà hợp
giữa chủ ngữ và động từ (Subject-verb agreement), không có biến đổi theo ngôi (số ít/số nhiều) và theo
thì (tense).
我是学生。= Tôi là học sinh.
她是老帅。= Bà ấy là giáo viên.
他们是工人。= Họ là công nhân.
我正圃写作业。= Tôi đang làm bài tập.
我每天下午写作业。= Chiều nào tôi cũng làm bài tập.
我写了作业。= Tôi đã làm bài tập.
2. Trợ từ «了» gắn sau động từ để diễn tả một động tác hay hành vi đã hoàn thành. Thí dụ:
我读了一朓乢。= Tôi đã đọc xong một quyển sách.
他走了。 = Nó đi rồi.
3. Trợ từ « 着 » gắn sau động từ để diễn tả một động tác đang tiến hành hoặc một trạng thái đang kéo
dài. Thí dụ:
我们正上着课。 = Chúng tôi đang học.
门开着呢。 = Cửa đang mở.
4. Trợ từ « 过 » gắn sau một động từ để nhấn mạnh một kinh nghiệm đã qua. Thí dụ:
我去过北京。 = Tôi từng đi Bắc Kinh.
我曾绉看过这朓乢。 = Tôi đã từng đọc quyển sách này

Chia sẻ bài viết này

Nhà sách tiếng Trung
Nhà sách tiếng Trung
Chuyên sách giáo trình tiếng Trung Quốc. Thiết kế PPT và Video bài giảng tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao. Bán file scan PDF, PPT, Audio của tất cả các đầu sách tiếng Trung. File dạy học dành cho Giáo viên và học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top