Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Chinese Việt Nam cam kết bảo mật thông tin khách hàng một cách nghiêm ngặt và đảm bảo rằng các thông tin này sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Tại Công ty TNHH Chinese Việt Nam , chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chính sách bảo mật mô tả cách thức Công ty TNHH Chinese Việt Nam thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Chinese Việt Nam có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Công ty TNHH Chinese Việt Nam có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Công ty TNHH Chinese Việt Nam, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của người dùng khi muốn đăng ký dịch vụ trên web. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của người dùng cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng. Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của quý khách. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu quý khách không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web https://nhasachtiengtrung.com của Công ty TNHH Chinese Việt Nam một cách không định danh. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Người dùng sẽ được Công ty TNHH Chinese Việt Nam lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau: – Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của Công ty TNHH Chinese Việt Nam. – Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Chinese Việt Nam, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý. – Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Công ty TNHH Chinese Việt Nam, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty. – Khi Người dùng tương tác với Công ty TNHH Chinese Việt Nam, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email. – Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Công ty TNHH Chinese Việt Nam thông qua Nền tảng của Công ty TNHH Chinese Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Công ty TNHH Chinese Việt Nam. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Công ty TNHH Chinese Việt Nam có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của Công ty TNHH Chinese Việt Nam. – Khi Người dùng Công ty TNHH Chinese Việt Nam thực hiện giao dịch thông qua nền tảng hoặc các dịch vụ của Công ty TNHH Chinese Việt Nam. – Khi Người ùng phản hồi hoặc khiếu nại. – Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Công ty TNHH Chinese Việt Nam vì bất kỳ lý do nào. – Các trường hợp khác mà Công ty TNHH Chinese Việt Nam thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty TNHH Chinese Việt Nam lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Công ty TNHH Chinese Việt Nam thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Công ty TNHH Chinese Việt Nam. Thông tin và tài khoản của Người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên hệ thống của Công ty TNHH Chinese Việt Nam để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Công ty TNHH Chinese Việt Nam cam kết không cung cấp, không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác. Các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Công ty TNHH Chinese Việt Nam trong một số trường hợp dưới đây: – Thông tin đó Người dùng đã công khai. – Công ty TNHH Chinese Việt Nam được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này. – Bên thứ ba mà Người dùng Công ty TNHH Chinese Việt Nam ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Công ty TNHH Chinese Việt Nam cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực. – Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Công ty TNHH Chinese Việt Nam tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp. – Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên. – Cho các bên thứ ba khác mà Công ty TNHH Chinese Việt Nam có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Công ty TNHH Chinese Việt Nam. Hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Công ty TNHH Chinese Việt Nam mà Người dùng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các sản phẩm của Công ty TNHH Chinese Việt Nam. – Công ty TNHH Chinese Việt Nam được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Công ty TNHH Chinese Việt Nam sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Công ty TNHH Chinese Việt Nam trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác. Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Công ty TNHH Chinese Việt Nam hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Công ty TNHH Chinese Việt Nam sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Khi cần Người sử dụng Công ty TNHH Chinese Việt Nam có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại địa chỉ:
  • Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Linh Chi
  • Địa chỉ: Số 47 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 0989543912
  • Email hỗ trợ: admin@nhasachtiengtrung.com
  • Website https://nhasachtiengtrung.com/

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thập thông tin).

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Người dùng là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin trên website, có quyền yêu cầu Công ty TNHH Chinese Việt Nam thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với trước đó. Công ty TNHH Chinese Việt Nam hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng đưa lên website. Công ty TNHH Chinese Việt Nam sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi chỉ hỗ trợ Người dùng thông qua tài khoản mà bạn chủ động cung cấp cho Công ty TNHH Chinese Việt Nam. Nếu phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác bạn cần thông báo ngay cho Công ty TNHH Chinese Việt Nam để được hỗ trợ. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận email marketing từ Công ty TNHH Chinese Việt Nam. Người dùng cần phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, Công ty TNHH Chinese Việt Nam trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn. Chúng tôi khuyến cáo Người dùng nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về Công ty TNHH Chinese Việt Nam theo các phương thức sau:
  • Gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng 0989543912
  • Gửi email đến địa chỉ admin@nhasachtiengtrung.com Đến trực tiếp văn phòng của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Linh Chi
  • Địa chỉ: Số 47 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam hoặc tại các chi nhánh mà ILC có trung tâm theo địa chỉ hướng dẫn tại website https://nhasachtiengtrung.com/
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Công ty TNHH Chinese Việt Nam sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng trường hợp cần thiết, Công ty TNHH Chinese Việt Nam có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Công ty TNHH Chinese Việt Nam sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

8. Việc thay đổi quy định:

Công ty TNHH Chinese Việt Nam có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Công ty TNHH Chinese Việt Nam sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

9. Lưu ý về Trẻ em

Trẻ em dưới 13 tuổi phải được sự đồng ý của phụ huynh trước khi sử dụng trang web. Ngoài ra, trẻ em không được phép tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web. Nếu một trẻ tiết lộ thông tin cho trang web, khi có thông báo thích hợp và nhận dạng của cha mẹ của đứa trẻ, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh mọi thông tin cá nhân thu thập được. Với chính sách bảo mật thông tin khách hàng của mình, Công ty TNHH Chinese Việt Nam mong muốn mang lại cho khách hàng một sự an tâm và tin tưởng khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ của trung tâm. ILC cam kết tuân thủ chính sách này một cách nghiêm ngặt và luôn cố gắng cải thiện và nâng cao chất lượng bảo mật thông tin khách hàng trong tương lai.
Scroll to Top