Giáo trình Hán ngữ MSutong được biên soạn bởi các giáo sư đầu ngành Đại học Phục Đán – trường Đại học top 3 Trung Quốc; được biên dịch, được biên dịch và thẩm định bởi các chuyên gia Hán ngữ đầu ngành và các giảng viên giàu kinh nghiệm.

Giáo trình được biên soạn khoa học, từ vựng cập nhật, kiến thức gần gũi, thiết thực, giúp người học học nhanh và hiệu quả hơn. Với giáo trình Hán ngữ MSutong, người học được ứng dụng kiến thức ngay vào giao tiếp trong cuộc sống thường nhật “học đi đôi với hành”.

Scroll to Top