Chữ Nhẫn trong tiếng Trung – Giải thích ý nghĩa

Nhẫn là một đức tính tốt đẹp mà con người cần rèn luyện và học hỏi. Nó là sự chịu đựng, nhẫn nhịn, vị tha và tự chủ. […]

Chữ Nhẫn trong tiếng Trung – Giải thích ý nghĩa